Monitoringas

 

Monitoringas - nuolatinis tam tikro svarbaus reiškinio (energijos sąnaudų, produkcijos kokybės, proceso efektyvumo ir kt.) stebėjimas, renkant informaciją, kuri reikalinga sistemos valdymui. Monitoringui dažnai priskiriamas ir tolimesnės raidos bei galimų poveikių prognozavimas.

Norint sumažinti energijos sąnaudas, išvengti nuostolių dėl blogos kokybės, išvengti prastovų ir kt. reikalingas nuolatinis procesų monitoringas.

Mes siūlome automatizuotą duomenų surinkimo, procesų stebėjimo, kokybės kontrolės, vibracijų monitoringo ir kt. sistemas.

 

Monitoringas