PROJEKTŲ VALDYMAS

 

Valdydami viso projekto įgyvendinimą, kaip sistemų integratorius suprojektuojame ir įdiegiame visus reikiamus elektroninius – inžinerinius sprendimus - kai šiuos procesus kontroliuoja viena įmonė, pasiekiama aukščiausia projektavimo, sistemų suderinamumo ir įdiegimo kokybė.

Turime solidžią projektų bei subrangovų ir trečiųjų šalių valdymo patirtį.

Valdydami projektus, atliekame išsamią kliento poreikių analizę, projektavimo darbus, pasirūpiname reikiamais leidimais darbams vykdyti. Atlikę sistemų diegimo bei jų parengimo eksploatacijai darbus, parengtą objektą atiduodame vertinti ir naudoti klientui. Garantinio laikotarpiu metu vykdome techninę objekto priežiūrą.