Katilinės automatizuotas valdymas

 

Žaliavos vis brangsta, todėl energija niekada nebebus pigi. Šitas pasakymas kaip niekada aktualus dabartinėje mūsų situacijoje. Pagrindiniai energetikos objektaišiluminės elektrinės ir katilinės. Šioje srityje įmonė Inobalt turi ką pasiūlyti. Pasinaudodami partnerių, kitose šalyse turima patirtimi, pateikiame Inobalt procesų valdymo sistemos privalumus - energetikos objektų automatizavimo srityje.

Katiline

Katilų valdymui ir parametrų stebėjimui gali būti panaudota UAB „Inobalt" siūloma techninė įrangaTopMessage. Sprendžiant katilo valdymo uždavinius, neužmirštami ir pagalbiniai procesai: vandens paruošimas, maitinančio vandens paruošimas, deaeracija, kondensato nuvedimas, paduodamo kuro pakaitinimas. Įdiegus papildomas matavimo priemones, galima rinkti informaciją tiek apie pagrindinius parametrus, tokius kaip temperatūra, slėgis, debitas (kietas kuras, dujos, mazutas, vanduo, oras), tiek apie pagalbinius parametrus, kaip garas, paduodamo ir grįžtamo vandens temperatūra. Turint tokius duomenis ir pagal juos valdant reguliavimo armatūrą, siurblius, galima pasiekti, kad katilas dirbtų optimaliausiu darbo režimu.

Katilo valdymo sistema atlieka tokias funkcijas:

 • Užtikrina katilinės apsaugą – stebi, kad degimo patalpoje nesusidarytų per didelis kiekis sprogių kuro ir oro mišinių;
 • Valdo katilą – avarinis režimas, katilo galios reguliavimas, siurblių, sklendžių valdymas;
 • Valdo degiklį;
 • Automatiškai pašalina katile susikaupusias druskas.

Katilo valdymas skirstomas į tokius pagrindinius procesus:

 • Galios reguliavimas – degiklio galingumas reguliuojamas priklausomai nuo katilo išėjimo parametrų (temperatūra, garas, slėgis, vandens kiekis);
 • Vandens lygio katile reguliavimas – vandens lygis katile palaikomas pastovus, nes tik tada yra optimaliausi vandens kaitinimo ir pergarinimo procesai;
 • Degimo kameros slėgio reguliavimas – katilams reguliuojamos vėdinimo užsklandų padėtys;
 • Dūmų temperatūros reguliavimas – tai svarbu dėl kamino korozijos. Taip pat tuo pačiu per šilumokaitį, įmontuotą kamine, pašildomas oras, kuris paduodamas į degiklį. Pakaitintas oras (temperatūra siekia 200 oC) pagerina degiklio darbą.

Esant poreikiui galima kelis katilus sujungti į vieną katilų valdymo sistemą. Esant dideliam katilui, normalu būtų vienam katilui turėti savo valdymo sistemą. Bendros valdymo sistemos dydis praktiškai yra neribojamas, nes atskirų katilų valdymo sistemos gali būti jungiamos per Ethernet magistralinio ryšio sistemą ir lengvai praplečiamos.

Katilinėse integruota šiuolaikinė apskaitos ir darbo proceso analizės programinė įrangaProfiSignal. Ši programinė įranga suteikia tokias galimybes:

 • Skaičiavimo ir matavimo reikšmių sutvarkymas;
 • Grafinis duomenų atvaizdavimas skirtingais laiko periodais;
 • Sąnaudų ir kainų skaičiavimas ir pavaizdavimas grafiškai. Įvedus elektros energijos ir kuro kainas, galima paskaičiuoti energijos pardavimo kainas ir sąnaudas.

UAB „Inobalt" procesų valdymo sistemosleidžia žymiai sumažintienergijos sąnaudas, užtikrinti optimalų ir efektyvų katilų darbą. ProfiSignal programinės įrangos ir TopMessage techninės įrangos pagalba kaupiami skaitiklių parodymai, avarijų, apkrovimų duomenų failai. Duomenų archyvavimas suteikia puikių galimybių finansinei ir darbo apkrovimo analizei, planuojant savo poreikius ateičiai.