Įmonių energetinės sąnaudos ir jų sumažinimo galimybės

 

voltmetrai

Kiekvienoje įmonėje pastebimą dalį kaštų sudaro išlaidos už suvartotus energetinius resursus. Energetinius resursus sudaro elektros energija, suspaustas oras, gamtinės dujos, dyzelinis kuras ir kt. Priklausomai nuo pramonės šakos, vienur šie kaštai gali ženkliai įtakoti produkto savikainą, kai tuo tarpu kitur gali turėti ir nedidelę reikšmę.

 Tačiau ir vienur ir kitur energetiniai kaštai turi tiesioginę įtaką įmonės pelnui. Kiek sumažėja išlaidos už suvartotus energetinius resursus tiek pat gali išaugti ir įmonės pelningumas. Kadangi pagrindinis įmonės tikslas – dirbti pelningai, turi būti atkreiptas ypatingas dėmesys į esamas energijos sąnaudas.

Jau nuo senų laikų žinoma, kad valdyti galime tik tai, ką galime išmatuoti. O išmatuoti šiais laikais galima jeigu ne visus, tai didžiąją dalį įmonėse vykstančių procesų. Tačiau įmonėse stebimi tik pagrindiniai (dažniausiai ir vieninteliai), elektros, dujų, vandens ir kt. skaitliukų parodymai, pagal kurių parodymus apmokamos sąskaitos, ir tai vyksta tik vieną kartą per mėnesį. Įmonėse yra daugybė procesų ir įrengimų, kur naudojami energetiniai resursai: ventiliacija ir oro kondicionavimas, suslėgtas oras, elektros varikliai, garas ir karštas vanduo, šaldymas, apšvietimas ir kita. Siekiant, kad įrengimai ir procesai kaip įmanoma efektyviau ir produktyviau naudotų energetinius resursus, reikalinga nuolatinė kontrolė. Kaip ir anksčiau buvo minėta kontroliuoti galima tik tai, ką galima išmatuoti, todėl, kad ir kaip aktyviai stebėsite pagrindinio elektros skaitliuko parodymus, labai maža tikimybė, kad jums pavyks sumažinti jūsų energetinius kaštus. Štai kodėl reikalinga bendrą procesą išskaidyti į atskiras dalis. Kaip matome 1 pav. bendra sąskaita už suvartotą energiją sudaryta iš daugybės atskirų procesų ir įrenginių, kuriems naudojama energija.

1 pav. Energijos taupymas ir energijos kaštų sudedamosios dalys

 alt

 Jeigu norime kontroliuoti ir valdyti energetinių resursų suvartojimą, turime kontroliuoti ir valdyti kiekvieną procesą atskirai. Kontroliuoti energetinių resursų suvartojimą įmanoma tik vienu būdu, t.y. turime žinoti koks yra įrengimo arba proceso energijos poreikis ir turime matuoti bei stebėti koks energijos suvartojimas yra šiuo metu. Jeigu sąnaudos atitinkamoje šakoje, pvz. suslėgto oro gamyba padidėjo, vadinasi reikia nustatyti, kodėl sąnaudos šioje vietoje išaugo (pvz. atsirado suslėgto oro nutekėjimų, užsikišo filtrai, susidėvėjo pneumatinių cilindrų riebokšliai ir kt.). Nustačius padidėjusių energetinių sąnaudų priežastis, jos nedelsiant turi būti pašalintos.


Yra daugybė priežasčių kodėl įmonėse švaistoma energija, o tuo pačiu ir pinigai. Vienur dominuoja vienos priežastys, kitur kitos. Dažniausios, kad nebėra idėjų kaip esamus energetinius kaštus mažinti, personalas nepakankamai nuoširdžiai atlieka savo darbą, didelis darbo krūvis. Tačiau visame pasaulyje yra bendri principai, kurių laikantis galima pasiekti puikių rezultatų. Taigi, kad sumažinti įmonės energetinius kaštus, visų pirma, turi būti kompanijos vadovybės interesas ir palaikymas, toliau turi būti atlikta esamos padėties analizė, veiksmų planavimas, projektų ir priemonių įgyvendinimas, pasiekto rezultato išmatavimas ir nuolatinė kontrolė.

UAB „Inobalt“ gali atlikti esamą įmonės padėties analizę, pateikti išsamias ataskaitas ir rekomendacijas, kaip sumažinti energetinius resursus. Šiam darbui atlikti yra pasamdyti aukštos kvalifikacijos darbuotojai, susipažinę su naujausiomis pasaulinėmis technologijomis ir tendencijomis, turintys specialią matavimo techniką, žinantys pagrindines įmonių problemines vietas, kur prarandami energetiniai resursai. Efektyviausiai įmonės esamos padėties analizę gali atlikti kompanija, kuri yra pasamdyta specialiai šiam darbui atlikti, kurioje dirba specialistai žinantys naujausias pasaulines tendencijas, turintys matavimo įrangą, žinantys pagrindines įmonių problemines vietas, kur prarandami energetiniai resursai.

Griežtai draudžiama paskelbtą mūsų medžiagą ir informaciją panaudoti arba platinti kuriuo nors pavidalu be UAB „Inobalt" sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti UAB „Inobalt" kaip šaltinį ir nurodyti internetinę svetainę http://www.inobalt.lt. Dėl sutikimo gavimo, kreipkitės el. paštu info@inobalt.lt.